Malin Hellberg

Koulutukset

 • Puhevammaisten tulkin erityisammattitutkinto 2018
 • Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajakoulutus 2005
 • Kasvatustieteen kandidaatin opinnot (kesken), Turun Yliopisto
 • ylioppilastutkinto

Työkokemus

 • Invalidiliitto, ohjaaja 2012-2019
 • Puhetulkit Dialek Oy 2019-

Erikoisosaamiset

 • ruotsinkieliset asiakkaat
 • afasia
 • tukiviittomat
 • erilaiset apuvälineisiin liittyvät asiat

Kommunikaatiomenetelmät

 • Yksittäiset kuvat
 • Kuvakansio
 • Kommunikaatiosovellus
 • Sormiaakkoset
 • Tukiviittomat
 • Piirtäminen
 • Esineet
 • Bliss-merkit
 • Eleet, ilmeet, äänenpainot, ääntely
 • Kirjoittaminen
  • Kynällä
  • Sanalistan avulla
  • Aakkostaulun avulla
  • Tietokoneen avulla
  • Kommunikaatiolaitteella
   • LightWriter
   • Grid2
   • RollTalk
   • Taike
 • Kaikki tavallisimmat Suomessa käytettävät kommunikointiapuvälineet, -laitteet, -ohjelmat ja -sovellukset