Iina Valtonen

Koulutukset

 • Tulkki (AMK) 2019
  • Puhevammaisten tulkki
  • Kommunikaatio-ohjaaja
  • Vapaasti valittavat opinnot:
   • Tulkkauksen ammattietiikka 5 op
   • Osallistava pedagogiikka 5 op
 • Muu koulutus
  • Punaisen Ristin Turvapassi -koulutus 2017

Työkokemus

 • Puhevammaisten tulkkina vuodesta 2019
 • Leiriavustajana kuurojen leirillä 19.-25.6.2017

Erikoisosaamiset

 • Kommunikaatio-ohjaus
 • Viittomat 
 • Urheilu
 • Tietotekniikka

Kommunikointimenetelmät

 • Kuvat
 • Kuvakansio
 • Kuvakommunikaatio sovelluksen avulla
 • Sormiaakkoset
 • Tukiviittomat
 • Viitottu puhe
 • Piirtäminen
 • Esineet
 • Bliss-merkit
 • Eleet, ilmeet, äänenpainot, ääntely
 • Kirjoittaminen
  • Kynällä
  • Sanalistan avulla
  • Aakkostaulun avulla
  • Tietokoneen avulla
  • Kommunikointisovelluksella
   • LightWriter
   • Grid2
   • Taike
 • Kaikki tavallisimmat Suomessa käytettävät kommunikointiapuvälineet, -laitteet, -ohjelmat ja -sovellukset